Automatiseren van menselijke intelligentie

Niet zomaar de eerste de beste

Primerion is een spin-off van Bolesian, specialisten in Artificial Intelligence en wereldwijd koploper op het gebied van 'explainable artificial intelligence' (XAI). Binnen Primerion werken we zeer nauw samen met infrastructuur-partners en leveren we diensten om het onderhoud van infrastructuur te optimaliseren. Zo maximaliseren we het rendement op investeringen voor onze klanten.

Vanuit de expertise van deskundigen naar een hoger niveau

De meeste AI bedrijven kiezen voor een data-driven benadering van asset management. Nu kun je best bruikbare informatie uit data halen, maar je creëert pas echt waarde als je de expertise van deskundigen in je oplossing weet mee te nemen.

Bolesian wordt wereldwijd erkend als autoriteit op het gebied van XAI: explainable artificial intelligence. De gedachte achter XAI is dat wij kennis als uitgangspunt nemen in plaats van data. Wij breken de blackbox van AI open en automatiseren als het ware menselijke intelligentie. Met Primerion brengen we XAI naar de wereld van infrastructuur. We simuleren de manier waarop infrastructuur-experts naar gegevens kijken om een situatie te beoordelen, diagnoses te stellen en tot de juiste adviezen te komen. Dit leidt tot transparante intelligente processen en uitlegbare resultaten.

De meest innovatieve

Voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2020 is Bolesian gekozen als het meest innovatieve ICT bedrijf van Nederland. De jury prees met name onze ontwikkelingen op het gebied van XAI, die ons wereldwijd een unieke leidende positie geven.
Daarnaast onderhoudt Bolesian nauwe contacten met de academische wereld. In Nederland is dat vooral met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Samen met de VU voeren we bijvoorbeeld AI4Good trajecten uit, waarbij we onze AI-kennis inzetten bij het realiseren van duurzame ontwikkelingen. Ook zijn we betrokken bij en ondersteunen we FruitPunchAI, een prachtig AI4Good initiatief van studenten van de TU Eindhoven.

WILT U

De inzetbaarheid van uw assets maximaliseren en tegelijkertijd besparen op de onderhoudskosten van uw infrastructuur?